KOMUNIKAT w sprawie rekrutacji

KOMUNIKAT  NR 1/2017

w  sprawie  rekrutacji na nowy rok szkolny  2017/2018

w  Samorządowym Przedszkolu w  Tuplicach

Rekrutacja do Samorządowego  Przedszkola  w Tuplicach odbywa się od 01 marca 2017 r.  do   31  marca 2017 r.  w  rekrutacji podstawowej do godz. 15:00 oraz  od 5 maja 2017 r. do 13 maja 2017 r.  do godz. 15:00  w rekrutacji  uzupełniającej.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola mogą złożyć na rok szkolny 2017/2018 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu,  w terminie  od  22  lutego  do  28 lutego 2017 r.  – wówczas  nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.  Złożona  deklaracja gwarantuje miejsce w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na 2017/2018 r. można pobrać bezpośrednio w kancelarii przedszkola oraz TUTAJ:

 WNIOSEK 2017            DEKLARACJA

Do przedszkola przyjmuje się dzieci  zamieszkałe  na terenie Gminy  Tuplice oraz  z obwodu szkolnego Gminy Tuplice tj. z miejscowości  Rytwiny  i  i Dębinka.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek,  niż  ilość wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)wielodzietność rodziny;

2)niepełnosprawność kandydata;

2)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6)objęcie kandydata pieczą zastępczą;

7)niepełnosprawność rodzeństwa.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania
w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „ 10”. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjnego przez liczbę kandydatów przekraczającą liczbę miejsc dostępnych w przedszkolu, komisja przeprowadza dla tej grupy dzieci II etap postępowania kwalifikacyjnego.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria :

1)praca obojga  rodziców                           –  9 pkt

2)deklarowany pobyt powyżej 5 godzin     – 8 pkt

3)rodzeństwo chodzące  do przedszkola      – 5 pkt

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające sytuację  rodzinną  dziecka:

1)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ( oryginał)

2)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata; ( potwierdzone przez opiekuna kopie także kolejne dokumenty)

3)orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

4)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.);

6)zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców – oryginał

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s